top of page
  • ccemodrany

Biblická hodina každou středu v 19h

Začínáme další sezónu setkávání nad biblí. Opět on-line se budeme společně zamýšlet nad texty a příběhy Starého i Nového zákona. Hodiny vede bratr farář Lukáš Ondra, diskutovat může každý, kdo se připojí. Těšíme se na vás na Cce Modrany | Jitsi Meet


7 views0 comments

Recent Posts

See All
logo CCE_white.png
bottom of page