top of page

Ekumenické shromáždění 2023
foto laskavostí Jakuba Šerých 

Co uděláš Marie ?
vánoční divadlo 2022 / foto M. neubertová 

Podzimní brigáda 2022
pohledem Hanky Šormové 

vánoční divadlo 2021 od Miriam Neubertové